TIA - Transiënt Ischemisch Infarct

Een Transient Ischaemic Attack of een TIA is een plots zuurstoftekort in een deel van de hersenen waardoor er symptomen van zenuwuitval ontstaan. In tegenstelling tot een herseninfarct treedt er bij een TIA echter geen celsterfte op en zijn de symptomen volledig omkeerbaar.

De oorzaak is - net als bij een ischemisch herseninfarct - meestal een bloedklonter die in een bloedvat komt vast te zitten en de doorstroming onderbreekt.

De bloedvoorziening herstelt zich echter volledig, nog voor er onherstelbare celschade is opgetreden en de ziektetekens verdwijnen binnen de 24 uur.

Symptomen

De symptomen van een TIA zijn dezelfde als bij een herseninfarct: spraakproblemen, verlamming van een of meer ledematen, aangezichtsverlamming,... maar verdwijnen dus spontaan binnen 24 uur.

Indien de symptomen niet spontaan verdwijnen gaat het per definitie niet om een TIA maar om een herseninfarct.

Diagnose

Bij het voorkomen van een TIA zal men een uitgebreid neurologisch onderzoek doen om vast te stellen of er geen blijvende schade is. Veel "TIA's" blijken na uitgebreid onderzoek uiteindelijk toch milde, blijvende schade veroorzaakt te hebben en zijn dus eigenlijk herseninfarcten. Dezelfde beeldvormende technieken als bij een herseninfarct worden ook ingezet bij de diagnose en opvolging van een TIA.

Behandeling

Hoewel er geen blijvende schade is, wordt een TIA beschouwd als een belangrijke waarschuwing. Een TIA heeft dezelfde oorzaken en risicofactoren als een herseninfarct en mensen die een TIA meemaakten hebben een grotere kans om uiteindelijk ook een herseninfarct te krijgen: 1 op 3 krijgt nog TIA's, nog eens 1 op 3 krijgt uiteindelijk een herseninfarct.
Ongeveer 1 op 10 TIA's wordt binnen de 3 maanden gevolgd door een herseninfarct.

TIA's worden bijgevolg behandeld zoals een ischaemisch herseninfarct. Indien er risicofactoren aanwezig zijn (hoge bloeddruk, hoge cholesterol, carotis stenose,...) zullen die behandeld worden. Meestal zal men ook bloedverdunners, zoals aspirine en warfarine toedienen.