Angor

Indien de bloeddoorstroming van de kransslagaders verminderd is door atherosclerose kan angor of angina pectoris ontstaan. Dit is een syndroom dat erg lijkt op een hartinfarct, met één groot verschil: angina pectoris is omkeerbaar: bij rust of bij inname van medicatie wordt het zuurstoftekort opgeheven. Er treedt geen sterfte op van hartspiercellen, wat bij een hartinfarct wel het geval is.

Angor symptomen zijn een gevolg van een zuurstoftekort in de hartspiercellen en treden (bij stabiele angor) bij inspanning op, als er een hogere zuurstofbehoefte is in de hartspiercellen.

Angina is vaak een voorloper van een hartinfarct.

De symptomen, diagnose en behandeling is sterk gelijkend aan die van een hartinfarct.

Symptomen

De symptomen van angina pectoris zijn ongeveer dezelfde als die van een hartinfarct: een drukkend, knijpend gevoel en pijn op de borst. Vaak wordt een aanval van angor omschreven als het gevoel dat "iemand op de borst staat" of dat de borst wordt "samengedrukt door een bankschroef". De pijn kan uitstralen naar de armen, nek, onderkaak en tanden.

Vrouwen beschrijven de pijn meestal op een andere manier dan mannen. Er wordt melding gemaakt van een stekende, scherpe of kloppende pijn.

Net als bij een hartinfarct kunnen ook andere symptomen voorkomen:

  • misselijkheid
  • braken
  • moeheid
  • doodsangst
  • zweten
  • duizeligheid

De symptomen komen en gaan. Er is geen sterfte van hartspiercellen.

Het is belangrijk om veranderingen in symptomen of het optreden van nieuwe symptomen te herkennen. Dit kan wijzen op onstabiele angina of op een hartinfarct.

Stabiele angina

Stabiele angina is de meest voorkomende vorm en komt typisch op bij inspanning, als er een verhoogde zuurstofbehoefte is van de hartspiercellen, en verdwijnt weer bij rust. Meestal weet de patiënt bij welke activiteit de angina opkomt en wat hij moet doen om de aanval te laten verdwijnen (rust, inname van medicijnen). De aanvallen duren meestal minder dan 5 minuten.

Onstabiele angina

Men spreekt van onstabiele angina als de aanvallen en de symptomen erger worden. Meestal wordt de patiënt een verandering in het normale patroon van de aanvallen gewaar en komen ze onverwacht op. De aanvallen kunnen nu ook optreden bij rust en kunnen langer duren (tot 30 minuten) of ze verdwijnen niet meer bij inname van medicatie of bij rust.

Onstabiele angina is een medisch spoedgeval want het kan wijzen op een opkomend hartinfarct.

Behandeling

Angor wordt op dezelfde manier behandeld als een hartinfarct: met medicatie en/of chirurgisch ingrijpen.

Vaak wordt nitroglycerine ingenomen bij de eerste tekenen van een aanval. Dit medicijn zorgt voor een snelle vaatverwijding van de kransslagaders en verbetering van de symptomen.

Nitroglycerine wordt typisch onder de tong aangebracht via een tablet of een spray. Er bestaan ook huidpleisters die het medicijn door de huid in het bloed afgeven. Deze worden elke 12 uur aangebracht en hebben dus een langdurige, preventieve werking.