Symptomen

Het kan zijn dat ritmestoornissen geen tekenen of symptomen veroorzaken. Bovendien kan een arts, bijvoorbeeld bij een routine onderzoek, een ritmestoornis eerder vinden dan de patiënt zelf.

Het komt vaak voor dat mensen met ritmestoornissen voor observatie worden opgenomen in het ziekenhuis en men gedurende heel de hospitalisatie geen ritmestoornissen waarneemt, maar net als men terug thuis is manifesteren die zich weer.

Sommige mensen hebben geen merkbare symptomen van ritmestoornissen, zoals:

  • Een fladderen in de borst
  • Een versnelde hartslag (tachycardie)
  • Een trage hartslag (bradycardie)
  • Borstpijn
  • Ademnood
  • Verwardheid
  • Duizeligheid
  • Flauwvallen (syncope)

Waarneembare tekenen en symptomen duiden niet altijd een ernstig probleem aan. Sommige mensen die ritmestoornissen voelen, hebben daarom geen ernstig probleem, terwijl anderen levensbedreigende ritmestoornissen hebben zonder de minste symptomen.