Tricuspidalis Insufficiëntie

Tricuspidalis insufficiëntie is het onvoldoende afsluiten van de tricuspidalis klep waardoor bloed terugvloeit van de rechter ventrikel naar het rechter atrium tijdens de contractie van de ventrikels van het hart. Deze terugvloei komt vrij vaak voor bij gezonde mensen en is dan zonder symptomen.

Indien er een onderliggende oorzaak is is die vaak rechterventrikel dilatatie: het uitzetten van de rechter ventrikel. Dit gaat vaak gepaard met uitzetting van de linkerventrikel. Het gevolg is het uitrekken van de ring waarin de tricuspidalis klep zich bevindt en het slecht aansluiten van de slippen van de klep.

De meest voorkomende oorzaak is rheumatische koorts ten gevolge van streptococcus infectie. Vaak zijn dan ook andere kleppen aangetast.

De diagnose wordt gesteld met ECG en echocardiografie.

Symptomen

Indien symptomen optreden gaat het om de de typische symptomen van rechterhart insufficiëntie: ascites of buikwaterzucht, oedeem (ophouden van water in de huid) en een opgezette jugulaire vene.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het aanpakken van de onderliggende oorzaak en het resulterende hartfalen.