Risicofactoren voor het ontwikkelen van ritmestoornissen

Bepaalde factoren kunnen het risico op het ontwikkelen van ritmestoornissen verhogen:

Leeftijd

Met de ouderdom verzwakt de hartspier op natuurlijke wijze en verliest ze haar flexibiliteit. Dit kan beïnvloeden hoe elektrische impulsen geleid worden.

Erfelijkheid

Geboren worden met een hartafwijking kan het hartritme beïnvloeden.

Hart-vaatziekte, andere hartproblemen en vroegere hartchirurgie

Vernauwde hart-arteriën, een hartaanval, abnormale kleppen, vroegere hartchirurgie, cardiomyopathie en andere hartschade zijn risicofactoren voor bijna iedere soort van ritmestoornis.

Schildklierproblemen

Het metabolisme versnelt als de schildklier te veel hormonen vrijgeeft. Dit kan snelle of onregelmatige hartslagen veroorzaken en kan gelinkt zijn aan atriale fibrillatie. Het metabolisme vertraagt als de schildklier on voldoende hormonen vrijgeeft, wat een bradycardie kan veroorzaken.

Geneesmiddelen en supplementen

Over the counter producten tegen hoest en griep bevatten pseudo-efedrine en ook bepaalde voorgeschreven medicamenten kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van ritmestoornissen.

Hoge bloeddruk

Dit verhoogt het risico op ontwikkeling van hartvaatziekten. Het kan ook een verdikking van de wanden van de linker ventrikel veroorzaken, waardoor de geleiding van de elektrische impulsen door het hart kan wijzigen.

Obesitas

Buiten de risicofactor op hartvaatziekten, kan obesitas het risico verhogen op de ontwikkeling van een ritmestoornis.

Diabetes

Het risico op de ontwikkeling van hartvaatziekten en hoge bloeddruk verhoogt enorm bij ongecontroleerde diabetes. Bovendien kunnen perioden van lage bloedsuiker (hypoglycemie) ritmestoornissen uitlokken.

Obstructieve slaapapnee

Deze aandoening, waarbij de ademhaling onderbroken wordt tijdens de slaap, kan bradycardie veroorzaken en een uitbarsting van atriale fibrillatie.

Wanverhouding in elektrolieten

De substanties in het bloed die men elektrolieten noemt, zoals kalium natrium, calcium en magnesium, helpen bij het uitlokken en het geleiden van elektrische impulsen in het hart. Te hoge of te lage elektrolietenniveau’s kunnen de elektrische impulsen van het hart aantasten en bijdragen tot de ontwikkeling van ritmestoornissen.

Alcoholconsumptie

Te veel alcohol drinken kan de elektrische impulsen in het hart aantasten en de kans op het ontwikkelen van atriale fibrillatie verhogen. Bovendien wordt de ontwikkeling van atriale fibrillatie na een periode van hevige alcoholconsumptie dikwijls het "holiday heart syndrom" genoemd, het hartsyndroom van vakantie. Chronisch alcoholmisbruik kan ervoor zorgen dat het hart minder doeltreffend slaat en kan leiden tot cardiomyopathie.

Caffeïne- of nicotinegebruik

Caffeine, nicotine en andere stimulantia kunnen ervoor zorgen dat het hart sneller slaat en bijdragen tot de ontwikkeling van meer ernstige ritmestoornissen. Illegale drugs zoals amfetamines en cocaïne kunnen het hart grondig aantasten en leiden tot verschillende types ritmestoornissen of tot de plotse dood te wijten aan ventriculaire fibrillatie.