Diagnose

Tijdens een routineonderzoek worden soms de gevolgen van aderverkalking vastgesteld. Deze kunnen zijn:

 • een zwakke of afwezige pols ten gevolge van de vernauwde arterie
 • Verminder doorbloeding in een lidmaat
 • Typische geluiden ter hoogte van de arterie die te horen zijn met een stethoscoop
 • Tekenen van een aneurysma
 • Tekenen van slechte wondheling op plaatsen met een slechtere doorbloeding

Indien deze tekenen worden vastgesteld zal de arts bijkomende onderzoeken doen:

 • Bloed testen voor het bepalen van cholesterol en suiker gehalte in het bloed.
 • Doppler test: met een speciaal toestel kan de bloedstroom op verschillende punten van de armen en benen beoordeeld worden.
 • Enkel-arm index: perifeer arterieel vaatlijden kan leiden tot een verschil tussen de bloeddruk ter hoogte van de arm en die van het been.
 • Electrocardiogram of hartfilm: een toestel om de electrische signalen van het hart te visualiseren
 • Inspanningstest: een ECG tijdens een fiets- of loopproef kan aantonen of er problemen optreden tijdens inspanningen
 • Angiogram: beeldvormende techniek waarbij contraststof in de bloedvaten wordt gespoten en dan een radiografie wordt gemaakt. Dit kan de vernauwingen aantonen.
 • Andere beeldvormende technieken zoals CT scan en MRI scan.