Behandeling van Ritmestoornissen

Bij ritmestoornis kan al dan niet een behandling noodzakelijk zijn. Gewoonlijk is het vereist indien de ritmestoornis significante symptomen veroorzaakt of een risico betekent voor meer ernstige ritmestoornis of complicaties.

Behandeling van trage hartslagen

Indien trage hartslagen (bradycardieën) geen corrigeerbare oorzaak hebben, zoals lage niveau’s van schildklier hormoon of de nevenwerking van een medicament, behandelen artsen ze dikwijls met een pacemaker. Een pacemaker is een klein, met batterijen aangedreven toestel dat meestal geïnplanteerd wordt kort bij het sleutelbeen. Eén of meer draden met elektroden aan de top lopen van de pacemaker door de bloedvaten naar het binnenste van het hart. Indien de hartslag te laag is of stopt, zendt de pacemaker elektrische impulsen uit die het hart stimuleren om te slaan op een gelijkmatige juiste manier.

Behandeling van vlugge hartslagen

Voor snelle hartslagen (tachycardieën) bestaan de volgende behandelingen:

Vagale maneuvers

Men kan een ritmestoornis die begint boven de onderste helft van het hart (supraventriculaire tachycardie, of SVT) stoppen door het gebruik van bepaalde maneuvers: het inhouden van de adem en inspanning, het hoofd onderdompelen in ijs water of hoesten.De arts kan nog andere maneuvers aanbevelen, die het nerveuse systeem beïnvloeden dat de hartslag controleert (vagale zenuwen) en die er dikwijls voor zorgt dat de hartslag vertraagt1.

Medicatie

Vele types tachycardieën reageren goed op anti-arritmie medicatie, maar zij genezen het probleem niet. Zij kunnen de tachycardie episodes verminderen of het hart vertragen als een episode optreedt. Sommige medicatie kan het hart zodanig vertragen dat een pacemaker nodig is. Het is dus zeer belangrijk de anti-arritmie medicatie exact te nemen zoals de arts het voorschreef, om verwikkelingen te vermijden.

Cardioversie

Indien een tachycardie start in de bovenste helft van het hart (atria), de atriale fibrillatie mee inbegrepen, kan de arts een cardioversie toepassen, een elektrische shock gebruikt om het hart te resetten naar zijn normaal ritme. Gewoonlijk wordt dit gedaan in een externe en gemonitorde setting en wordt medicatie toegediend om te relaxeren tijdens de behandeling, zodat er ook geen pijn mee gepaard gaat.

Ablatietherapie

Bij deze procedure worden één of meer catheters door de bloedvaten naar het hart gebracht. Zij worden op die hartzones geplaatst waarvan de arts denkt dat zij de bronnen van de ritmestoornis zijn. Elektrodes aan de top van de catheter worden verwarmd met radiofrequentie energie. Een andere methode houdt het afkoelen van de toppen van de catheters in, die het probleemweefsel bevriezen. Beide methoden vernielen (ablateren) een kleine punt van het hartweefsel en creëren een elektrische block over het pad dat de ritmestoornis veroorzaakt. Gewoonlijk stopt dit de ritmestoornis.

Inplantbare toestellen

Behandeling van hartritmestoornissen kan ook gebeuren met inplantbare toestellen:

Pacemaker

Een pacemaker is een inplantbaar toestel dat de trage hartslagen (bradycardie) helpt regulariseren. Een klein, batterij aangedreven toestel wordt, via een kleine chirurgische ingreep, kort bij het sleutelbeen onder de huid geplaatst. Een geïsoleerde draad loopt van het toestel naar de rechterzijde van het hart, waar hij constant wordt vastgeankerd.

Indien een pacemaker een te trage hartslag detecteert of helemaal geen hartslag, zendt hij elektrische impulsen uit die het hart stimuleren om de hartslag te versnellen of om opnieuw beginnen te slaan. De meeste pacemakers hebben een waarnemend toestel dat de pacemaker uitzet als de hartslag boven een bepaald niveau is en zetten hem terug aan als de hartslag te traag is. De meeste mensen blijven, nadat de pacemaker werd ingeplant, een dag of twee in het hospitaal.

Inplantbare cardioverter-defibrillator (ICD)

De arts kan dit toestel aanbevelen als er een hoog risico bestaat voor de ontwikkeling van een gevaarlijke, snelle of trillende hartslag in de lagere helft van het hart (ventriculaire tachycardie of ventrikel fibrillatie). Inplantbare defibrillators ontwikkeld voor de behandeling van trillen in de bovenste helft van het hart (atriale fibrillatie) zijn eveneens beschikbaar.

An ICD is een batterij gevoed toestel dat geïnplanteerd wordt kort bij het linker sleutelbeen. Eén of meer draden met elektrodes aan de top lopen door de venen naar het hart. De ICD monitort continu het hartritme. Indien hij een te traag ritme detecteert, legt hij het hart een tempo op net als een pacemaker zou doen die een VT of VF detecteert. Hij zendt laag- of hoog-energie shocks uit om het hart te resetten naar een normaal ritme. Een ICD kan uw kans voor het bekomen van fatale ritmestoornissen verminderen, vergeleken met het gebruik van medicatie.

Chirurgische behandelingen

In sommige gevallen kan chirurgie de aanbevolen behandeling zijn voor hartritmestoornissen:

Maze procedure

Dit houdt in dat men een reeks chirurgische incisies maakt in het bovenste deel van het hart (atria). Die genezen binnen zorgvuldig geplaatste schrammen in de atria die grenzen vormen die de elektrische impulsen in het hart forceren om correct te reizen om ervoor te zorgen dat de hart efficiënt klopt. De procedure kent een hoge succesgraad, maar gezien het open-hart chirurgie vereist, wordt het gewoonlijk voorbehouden voor mensen die niet op andere behandelingen reageren. De chirurg kan een cryoprobe gebruiken, een instrument voor het aanbrengen van extreme koude aan het weefsel, of een handgehouden radiofrequentie probe, eerder dan een scalpel om de schrammen te creëren.

Ventriculaire aneurisma chirurgie

In sommige gevallen is een uitstulping (aneurisma) in een bloedvat dat naar het hart leidt, de oorzaak van een ritmestoornis. Indien catheter ablatie en geïnplanteerde ICD niet werken, kan deze chirurgie noodzakelijk zijn. Het houdt de verwijdering in van het aneurisma dat de ritmestoornis veroorzaakt. Door het verwijderen van de bron van de abnormale impulsen, kan de ritmestoornis dikwijls geëlimineerd worden.

Coronaire bypass chirurgie

Bij ernstige coronaire arteriële ziekte die gepaard gaat met frequente ventriculaire tachycardie kan het zijn dat men coronaire bypass chirurgie aanbeveelt. Dit kan de bloedtoevoer naar het hart verbeteren en de frequentie van de ventriculaire tachycardie verminderen.

Levensstijl en thuis remedies

Vele ritmestoornissen kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor onderliggende hartziekten, het kan dus zijn dat de arts, als aanvulling van andere behandelingen aanbeveelt de levensstijl te veranderen die het hart zo gezond mogelijk zal houden:

  • Het eten van hart-gezonde voeding
  • Het verhogen van de fysieke activiteit
  • Stoppen met roken
  • Verminderen van caffeïne en alcohol
  • Wegen vinden om de hoeveelheid levensstress te verminderen.
  • Het vermijden van stimulerende medicatie, zoals contoire producten voor de behandeling van verkoudheid en nasale verstopping.