Tricuspidalisklep Stenose

Een vernauwing van de tricuspidalis klep wordt bijna altijd veroorzaakt door rheumatische koorts ten gevolge van een infectie met een streptococcus bacterie. Vaak gaat de aandoening gepaard met mitralisklep stenose. Andere oorzaken zijn zeldzaam.

Tricuspidaliseklep stenose vergt meestal geen behandeling, tenzij andere kleppen ook aangetast zijn. Men kan in dat geval opteren voor een ballon valvuloplastie.