Prognose Hartinfarct

Ongeveer 30% van de hartinfarcten zijn fataal. De helft van de patiënten sterft nog voor ze in het ziekenhuis aankomen.

De prognose van een hartinfarct is sterk afhankelijk van een aantal factoren zoals de algemene gezondheidstoestand, de mate van beschadiging van het hart en de snelheid van ingrijpen na het hartinfarct.

Factoren die een hoger risico op sterfte geven na een hartinfarct zijn:

 • Ouderdom
 • Voorgeschiedenis van hartziekte of risicofactoren voor hartziekte
 • Het voorkomen van hartfalen
 • Diabetes mellitus
 • Nierdialyse
 • Vrouwelijke geslacht

De ernst van het hartinfarct speelt een duidelijke rol. Het voorkomen van sommige ziektetekens of aandoeningen tijdens het hartinfarct geven een slechtere prognose:

 • Arrythmie
 • Shock: een (medische) shock is de aandoening waarbij de bloeddruk sterk verlaagd is en de organen te weinig zuurstof krijgen
 • Atrioventriculaire block: een aandoening van de zenuwgeleiding in het hart
 • Hartfalen
 • Wijzigingen op het ST segment van een ECG
 • De resterende functie van het linkerhart: dit is de sterkste prognostische factor

Sommige factoren beïnvloeden de uitkomst positief:

 • Het snel herstellen van de doorbloeding naar de aangetaste streek
 • Een goede linkerhart functie na het infarct
 • Behandeling met bepaalde medicijnen

Het meemaken van een eerste hartinfarct verhoogt het risico op het krijgen van een tweede hartinfarct.

De helft van de patiënten worden binnen het jaar opnieuw gehospitaliseerd.

Men heeft in een studie aangetoond dat slechts 0,4% van de mensen met een laag risico binnen de 90 dagen na een hartinfarct overleden, terwijl dit bij mensen met een hoog risico meer dan 20% was.

Gelukkig is de prognose de laatste jaren verbeterd door een betere behandeling.