Soorten cholesterol

Men spreekt wel eens van "goede cholesterol" en "slechte cholesterol". In feite is het zo dat de molecule cholesterol niet oplosbaar is in water (het is immers een vet). Om het in de bloedbaan te kunnen transporteren moet het dus wateroplosbaar gemaakt worden. Het lichaam doet dit door de cholesterol moleculen in te pakken in een mantel van eiwitten of lipoproteïnen. Naargelang de omgevende lipoproteïnen kunnen we cholesterol zo indelen in LDL cholesterol en HDL cholesterol. Cholesterol komt ook nog onder andere vormen voor in het lichaam: VLDL cholesterol en chylomicronen.

Slechte Cholesterol

LDL cholesterol is de "slechte cholesterol". Onder deze vorm worden de cholesterolmoleculen naar de weefsels getransporteerd. Hoe hoger het gehalte aan LDL cholesterol, hoe meer kans men heeft op cardiovasculaire aandoeningen.

Het gehalte aan LDL cholesterol in het bloed mag niet hoger zijn dan 4 mmol/L.

Goede Cholesterol

HDL cholesterol of "goede cholesterol" is de vorm die van de weefsels naar de lever gaat. HDL cholesterol wordt in de lever verwerkt tot gal. De gal wordt uitgescheiden in de darm en verdwijnt met de ontlasting.

Triglyceriden

triglyceride
een triglyceride molecule

Triglyceriden zijn geen cholesterol, maar vetten. Ze bestaan uit glycerol waarop 3 vetzuren gebonden zijn (R1, R2 en R3 in de tekening).

Hoge gehaltes aan triglyceriden komen vaak samen voor met hoge cholesterolgehaltes en zijn ook gelinkt aan een verhoogd voorkomen van atherothrombose.