Pulmonalisklep Stenose

Een vernauwing van de pulmonalisklep ontstaat vaak nog voor de geboorte. Een slip van de pulmonalis klep is dan verdikt of 2 slippen zijn slecht van elkaar gescheiden, waardoor de bloeddoorstroming belemmerd wordt. Pulmonalis stenose kan ook een gevolg zijn van een andere ziekte, zoals rheumatische koorts door streptococcus infectie.

Een vernauwing van de doorstroming kan ook optreden boven of onder de pulmonalisklep: supravalvulaire of subvalvulaire pulmonalis stenose.

De ernst van de vernauwing zal bepalen of het tot ziekte komt of niet: in milde gevallen zal de patiënt er geen hinder van ondervinden.

Zoals bij de meeste klepaandoeningen kan ook pulmonalisstenose leiden tot hartfalen met alle bijhorende symptomen en complicaties.

De diagnose wordt gesteld met de klassieke cardiologische onderzoeken: ECG, echocardiogram en beeldvormende technieken met contrast stoffen.

Behandeling

Pulmonalisklep stenose kan indien nodig behandeld worden met ballon valvuloplastie: via een catheter wordt een ballon ter hoogte van de klep geplaatst en opgeblazen. De ballon rekt de vernauwing uit en herstelt de normale bloeddoorstroming.

Bij subvalvulaire of supravalvulaire pulmonalis stenose kan een openhart ingreep nodig zijn. Soms kan men de klep ook vervangen door een artificiële klep.