Reanimatie

Indien iemand met een hartinfarct bewusteloos is, het hart niet meer klopt en er geen ademhaling meer is, kan reanimatie levensreddend zijn.

Uiteraard is het sterk aan te raden dit te laten doen door iemand die een opleiding heeft gevolgd. Indien zo niemand beschikbaar is kan men proberen zelf te reanimeren.

Richtlijnen

De actuele richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad zijn als volgt: bij ademhalingsstilstand gaat men ervan uit dat er ook geen circulatie meer is. Volg de volgende stappen:

  • Aanspreken/aanschudden van het slachtoffer
  • Indien geen reactie: controleer de ademhaling. Leg het slachtoffer op de rug, hef de kin naar omhoog, inspecteer de mondholte en kijk, luister en voel gedurende 10 seconden of er een ademhaling is.
  • Indien geen ademhaling, bel het noodnummer 112 en start zo snel mogelijk met borstcompressies. Borstcompressie gebeurt door beide handen (bij kinderen 1 hand, bij baby's 2 vingers) op elkaar te plaatsen aan de onderzijde van het borstbeen (in het midden van de borstkas) en de borstkas 5 centimeter (bij kinderen 4cm) naar beneden te duwen aan een frequentie van 100 per minuut. Dit is het ritme van het liedje Staying alive van The Bee-Gees. Na elke reeks van 30 borstcompressies (die dus ongeveer 18 seconden duurt) beademt men 2 keer. Het beademen kan men best overlaten aan een tweede persoon. Indien er niemand beschikbaar is kan men zich beperken tot borstcompressies. Borstcompressies zijn belangrijker dan het beademen, behalve bij kinderen en drenkelingen.
  • Indien een AED toestel aanwezig is kan deze best zo snel mogelijk aansluiten en de instructies van het apparaat nauwgezet volgen.
  • Herhaal de cyclus van 30 borstcompressies en 2 beademingen tot er gespecialiseerde medische hulp aanwezig is of tot het slachtoffer tekenen van leven vertoont.