Aortaklep Stenose

Bij stenose van de aortaklep moet het linkerhart harder pompen om voldoende bloed in de aorta te stuwen. Dit kan leiden tot linkerventrikelhypertrofie (vergroting van de linker hartkamer) en in een later stadium tot linkerventrikel dilatatie (uitzetten van de linker hartkamer) met verlies van slagkracht en hartfalen.

Oorzakan van aortaklep stenose zijn verkalkingen van de klep ten gevolge van ouderdom, aangeboren afwijkingen van de klep (normaal bestaat de klep uit 3 cuspes of klepslip, sommige mensen hebben een bicuspidale aortaklep met maar 2 klepslippen, met meer kans op verkalkingen) en acute reumatische koorts ten gevolge van streptococcen infectie (zie ook mitralis stenose).

Sommige (meestal aangeboren) afwijkingen aan de aorta kunnen leiden tot aortastenose. Dit vertoont een gelijkaardig ziektebeeld als aortaklep stenose.

Symptomen

Als aortaklep stenose tot hartfalen leidt zullen de symptomen van hartfalen optreden.

Syncope - het plots verliezen van het bewustzijn, flauwvallen - komt vaak voor, vooral na inspanning.

Angina pectoris - ernstige pijnen in de borst - is een ernstig symptoom.

Diagnose

Zoals bij de meeste hartaandoeningen zal de diagnose en de ernst van de aandoening worden bepaald met behulp van ECG, inspannings ECG, echocardiogram en radiografieën. Met hartcatheterisatie kan de druk in de kamer en in de aorta gemeten worden.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het vervangen van de aortaklep of het uitrekken van de klep met een ballon katheter (zie ook mitralis stenose).

Chirurgische behandeling zal ook gepaard gaan met medicatie tegen hypertensie, hypercholesterolemie en hartfalen.