Symptomen Hartinfarct

De symptomen van een hartinfarct komen vaak geleidelijk op in de loop van minuten, uren of zelfs dagen, maar soms ook heel plots.

Een hartaanval kan optreden tijdens het werk of sport, maar even goed in rust.

Angina

Een hartinfarct ziet er niet altijd zo dramatisch uit als in de film of op televisie. Vaak zijn er waarschuwingstekens in de dagen of weken voorafgaand aan een hartaanval in de vorm van angina pectoris of angor: voorbijgaande episodes van pijn op de borst die worden veroorzaakt door een tijdelijk zuurstoftekort van de hartspier. Het gebeurt niet zelden dat de symptomen niet als dringend worden ervaren en men de ziekte wil uitzweten. Een snelle interventie kan nochtans levens redden.

Hartinfarct

Een ziekteteken dat typisch voorkomt is pijn op de borst die vaak beschreven wordt als beklemmend, knijpend of een drukkend gevoel op de borst.

De pijn straalt vaak uit, meestal naar de linkerarm, maar ook naar de onderkaak, tanden, nek, rechterarm en buik. Patiënten houden vaak een samengebalde vuist ter hoogte van het borstbeen tijdens een hartaanval (teken van Levine).

Naast pijn kunnen ook andere symptomen optreden:

 • kortademigheid (als de hartfunctie sterk verminderd is)
 • longoedeem
 • misselijkheid
 • braken
 • overmatig zweten
 • zwakte
 • moeheid
 • bleekheid
 • lichthoofdigheid
 • duizeligheid
 • hartkloppingen
 • doodsangst

Plotse sterfte is niet zelden een gevolg van een hartinfarct. Men noemt dit in de volksmond wel eens verkeerdelijk een hartaderbreuk, een ongelukkige term want er is helemaal geen sprake van een breuk in de (slag)ader.

Stil infarct

Ongeveer 1 op 4 hartinfarcten gaan onopgemerkt voorbij. Men spreekt dan van een stil infarct. De gevolgen ervan worden vaak opgemerkt tijdens een routine onderzoek.