Wanneer een arts opzoeken

Ritmestoornissen kunnen ervoor zorgen dat men premature hartslagen voelt, of dat het hart versneld of te traag slaat. Andere tekenen en symptomen kunnen gerelateerd zijn aan een verminderde bloedstroom uit het hart: ademnood, of piepend ademen, zwakte, duizeligheid, verwardheid, bezwijming of bijna bezwijmen en borstpijn orf verwarring. Indien men plots of frequent één van deze tekenen en symptomen ondervindt op het ogenblik dat men ze niet verwacht, zoekt men best meteen medische hulp.

Ventriculaire fibrillatie is een type ritmestoornis die dodelijk is. Ze treedt op als het hart klopt met vlugge onregelmatige elektrische impulsen. Dit veroorzaakt een onnodig trillen van de hartkamers (de ventrikels), in plaats van bloed te pompen. Zonder doeltreffende hartslag, zakt de bloeddruk, waardoor de bloedtoevoer naar de vitale organen wordt afgesneden. Iemand met ventriculaire fibrillatie zal binnen de paar seconden instorten en spoedig niet meer ademen of geen pols meer hebben. Indien dit gebeurt volgt men de volgende stappen:

 • Het noodnummer bellen.
 • Reanimatie toepassen. Reanimatie tracht de bloedstroom naar de organen terug op gang te brengen.
 • Defibrillatie - een elektrische shock met een AED - kan gegeven worden. Draagbare defibrillatoren, die een elektrische shock afgeven die hartslagen kunnen doen herstarten, zijn beschikbaar op een toenemend aantal plaatsen, zoals luchthavens, politie auto’s en shopping centra. Ze kunnen zelfs voor thusigebruik worden aangekocht. Draagbare defibrillatoren worden geleverd met ingebouwde gebruiksinstructies. Ze zijn zo geprogrammeerd dat ze enkel shocks toedienen indien nodig.

Voorbereiding voor een artsenbezoek

Bij het vermoeden van een hartritmestoornis, maakt men best een afspraak bij de huisarts. Indien een hartritmestoornis vroeg gevonden wordt, is de behandeling gemakkelijker en doeltreffender. Hoe dan ook kan men eventueel worden doorverwezen naar een hartspecialist (cardioloog).

Omdat afspraken dikwijls kort zijn en omdat er dikwijls grondig moet nagekeken worden, is het geen slecht idee de afspraak voor te bereiden.

Wat kan men doen?

 • Zorg voor eventuele restricties voor de afspraak
  Op het ogenblik dat de afspraak wordt vastgelegd, vraagt men best of er iets op voorhand moet gebeuren, zoals bijvoorbeeld een beperking van dieet. Dit is nodig als de arts bloedtests wil aanvragen.
 • Het opschrijven van de ervaren symptomen, met inbegrip van diegenen die blijkbaar niet aan hartritmestoornissen gerelateerd zijn.
 • Belangrijke persoonlijke informatie opschrijven, met inbegrip van familiale geschiedenis van hartziekte, stroke, hoge bloeddruk of diabetes, en eender welke belangrijke stressfactor of recente levensverandering.
 • Een lijst meenemen van alle genomen medicatie, evengoed vitaminen of supplementen die genomen worden.
 • Een familielid of vriend meenemen, indien mogelijk. Soms is het moeilijk om alle informatie die tijdens een afspraak werd meegegeven te laten doorsijpelen. Een begeleidend persoon kan hieraan helpen herinneren.
 • Vragen aan de arts opschrijven.

Voor hartritmestoornissen kunnen de volgende vragen belangrijk zijn:

 • Wat veroorzaakt de symptomen of de toestand?
 • Welke andere mogelijke oorzaken of symptomen voor deze toestand?
 • Welke tests zullen nodig zijn?
 • Wat is de beste manier van aktie?
 • Welk voedsel eten of vermijden?
 • Wat is een aangepast niveau van fysieke activiteit?
 • Hoe dikwijls moet men gescreend worden op hart ziekte of andere verwikkelingen van een ritmestoornis?
 • Wat zijn de alternatieven voor de primaire aanpak?
 • In het geval van andere gezondheidaandoeningen: hoe die het best beheren?
 • Zijn er restricties die moeten gevolgd worden?
 • Moet een specialist geraadpleegd worden?
 • Bestaan er websites, brochures of gedrukt materiaal om mee te nemen?

Wat mag men verwachten van de arts

Het is de gewoonte dat de arts een reeks vragen stelt. Hiervoor klaar zijn betekent tijdswinst:

 • Wanneer traden de symptomen voor het eerst op?
 • Zijn de symptomen continu of occasioneel?
 • Hoe ernstig zijn de symptomen?
 • Wat verbetert de symptomen?
 • Wat maakt de symptomen erger?