Hart- en Vaatziekten

Lage bloeddruk

Er zijn duidelijke en objectieve cijfers die aangeven wanneer iemand een hoge bloeddruk heeft. Dit is niet het geval voor een lage bloeddruk. De diagnose van een lage bloeddruk of hypotensie is pas van belang als er ook symptomen optreden.

Meestal ziet men symptomen bij mensen met een bloeddruk lager dan 90/50, maar anderen hebben al last bij een bloeddruk van 100/60.

De symptomen zijn duizeligheid, lichthoofdigheid en soms zelfs appelflauwtes.

Ook bij het plots rechtstaan noemt kunnen deze symptomen voorkomen ten gevolge van een plotse bloeddrukval in de hersenen. Men dit orthostatische hypotensie.

Lage bloeddruk behoeft zelden een behandeling. Overleg altijd eerst met een arts.

Lage bloeddruk kan ook een gevaarlijk gevolg zijn van ernstig bloedverlies, uitdroging of hartziektes. Men spreekt dan van shock en de lage bloeddruk is dan een symptoom van een ernstig onderliggend probleem en zal verdwijnen als dit probleen aangepakt wordt.