Lage bloeddruk

Er zijn duidelijke en objectieve cijfers die aangeven wanneer iemand een hoge bloeddruk heeft. Dit is niet het geval voor een lage bloeddruk. De diagnose van een lage bloeddruk of hypotensie is pas van belang als er ook symptomen zijn.

De diagnose van een lage bloeddruk wordt gesteld aan de hand van de symptomen die optreden bij een persoon met een bloeddruk die aan de lage kant is, vaak onder de 90/50. Sommigen hebben echter al last van de symptomen die te wijten zijn aan een lage bloeddruk bij een bloeddruk onder 100/60. Anderen met een bloeddruk lager dan 90/50 hebben dan weer geen enkele last ervan.

Sporters, niet-rokers en mensen zonder overgewicht hebben van nature een lagere bloeddruk. Dit is meestal gewenst omdat het risico op hart- en vaatziektes verminderd is bij mensen met een lagere bloeddruk.

Symptomen

Pas als er sprake is van symptomen kan keen lage bloeddruk een probleem zijn. De symptomen kunnen zijn duizeligheid, lichthoofdigheid en soms zelfs appelflauwtes (flauwvallen / syncope).

Ook bij het plots rechtstaan noemt kunnen deze symptomen voorkomen ten gevolge van een plotse bloeddrukval in de hersenen. Men noemt dit orthostatische hypotensie.

Lage bloeddruk behoeft zelden een behandeling. Overleg altijd eerst met een arts.

Lage bloeddruk kan ook een gevaarlijk gevolg zijn van ernstig bloedverlies, uitdroging of hartziektes. De lage bloeddruk is dan een gevolg van een onvoldoende volume aan bloed in de bloedvaten en men spreekt dan van (hypovolemische) shock. Dit is potentieel levensgevaarlijk. De lage bloeddruk is dan een symptoom van een ernstig onderliggend probleem en zal verdwijnen als dit probleem aangepakt wordt.

Sommige hartziektes kunnen ook tot lage bloeddruk leiden omdat het hart onvoldoende bloed kan rondpompen.

Verder zijn er nog vele andere ernstige ziektes die uiteindelijk lage bloeddruk als complicatie kunnen hebben. Deze vormen gaan uiteraard gepaard met ernstige andere symptomen.