Symptomen van Hartfalen

Hartfalen kan chronisch zijn, wat betekent dat de toestand blijvend is, of acuut, wat betekent dat de toestand plots begon.

Symptomen van chronisch hartfalen

 • Ademnood (dyspnee) bij oefenen of liggen
 • Vermoeidheid en verzwakking
 • Zwellingen (oedeem) in de benen, enkels en voeten
 • Snelle of onregelmatige hartslag
 • Verminderde mogelijkheid om te oefenen
 • Aanhoudende hoest of wheezing met witte of roze bloedgetinte fluimen
 • Zwellen van het abdomen (buikwaterzucht)
 • Plots gewichtsaangroei door vochtretentie
 • Geen eetlust en braken
 • Moeilijk kunnen concentreren of verminderde alertheid

Symptomen van acuut hartfalen

 • Symptomen gelijkaardig aan die van chronisch hartfalen, maar ernstiger en die plots starten of verergeren
 • Plotse vochtophoping
 • Snelle of onregelmatige hartslag (palpitaties)
 • Plotse, ernstige  ademnood en ophoesten van roze, schuimachtig slijm
 • Borstpijn, indien het hartfalen veroorzaakt werd door een hartaanval

Wanneer een arts raadplegen

Bij het voelen van tekenen of symptomen gekoppeld aan hartfalen:

 • Borstpijn
 • Vermoeidheid en verzwakking
 • Snelle of onregelmatige hartslag
 • Ademnood (dyspnee) bij oefenen of liggen
 • Verminderde mogelijkheid om te oefenen
 • Aanhoudende hoest of wheezing met witte of roze bloedgetinte fluimen
 • Zwellen van het abdomen, de benen, enkels en voeten
 • Moeilijk kunnen concentreren of verminderde alertheid

Bij verergeren van de symptomen is het best naar een spoedgevallendienst te gaan om na te gaan of het inderdaad om hartfalen gaat. Andere hart- en longproblemen kunnen gelijkaardige symptomen veroorzaken als die van hartfalen.

Indien er een diagnose van hartfalen is en indien één van de symptomen plots verergert of indien er zich nieuwe tekenen of symptomen ontwikkelen, kan dit betekenen dat het bestaande hartfalen erger wordt of niet reageert op de behandeling. Best is van meteen de arts te verwittigen.