Risicofactoren voor hartfalen

Eén enkele risicofactor kan voldoende zijn om hartfalen te veroorzaken, maar een combinatie van factoren verhoogt het risico.

 • Hoge bloeddruk
  Het hart werkt harder dan het zou moeten als de bloeddruk hoog is.
 • Coronaire ziekte
  Vernauwde arteriën kunnen de toevoer van zuurstofrijk bloed naar het hart limiteren, wat resulteert in een verzwakte hartspier.
 • Hartaanval
  Beschadiging van de hartspier door een hartaanval kan betekenen dat het hart niet langer kan pompen zoals het zou moeten doen.
 • Onregelmatige hartslag
  Een abnormaal hartritme kan zorgen voor extra werk voor het hart, waardoor de hartspier verzwakt.
 • Diabetes
  Diabetes verhoogt het risico op hoge bloeddruk en hartvaatziekte.
 • Sommige medicijnen
  Sommige medicijnen geven een verhoogde kans op de ontwikkeling van hartfalen.
 • Slaapapneu
  Mensen met slaapapneu hebben 's nachts veelvuldige periodes van ademhalingsstilstand. Het resulteert in lage bloedzuurstofwaarden en een verhoogd risico op abnormale hartritmes. Beide problemen kunnen het hart verzwakken.
 • Congenitale hartdefect
  Aangeboren hartafwijkingen leiden vaak tot stoornissen in de pompfunctie met mogelijks hartfalen tot gevolg.
 • Virussen
  Een virale infectie kan de hartspier beschadigen.
 • Alcoholgebruik
  Te veel alcohol drinken kan de hartspier verzwakken en leiden tot hartfalen.
 • Nierproblemen
  Deze kunnen bijdragen tot hartfalen omdat vele ervan leiden tot hoge bloeddruk en vochtretentie.