Hart- en Vaatziekten

Hartinfarct

De term infarct wijst op het stilvallen van de doorbloeding van een weefsel of orgaan.

Het hart is ťťn van de meest doorbloede organen in het menselijke lichaam. Indien de bloedvaten die het hart bevloeien (de coronairen) dichtslibben kan een deel van het hart zonder zuurstof komen. Dit kan het afsterven van hartspiercellen tot gevolg hebben: hartinfarct of myocard infarct (=infarct van de hartspier).

De symptomen van een hartinfarct zijn een scherpe pijn ter hoogte van het hart, een drukkend gevoel op de borstkas alsof er een zwaar gewicht op staat, pijn in de armen, kaken, schouders en rug, kortademigheid, zweten, misselijkheid, braken, angst en ook plotse sterfte.

Een dode hartspiercel kan nooit meer genezen of vervangen worden zodat de hartspier een blijvende functiestoornis heeft en hartinsufficiëntie kan optreden.

Angina Pectoris - Angor

Soms komt het voor dat de coronairen niet volledig dichtzitten, maar toch de bloedvloei belemmeren. Bij stress of inspanning kan de zuurstoftoevoer tekort schieten met intense pijnen in de borst tot gevolg. Dit noemt men angor of angina pectoris.