Hart- en Vaatziekten

Pulmonaire Hypertensie

Pulmonaire hypertensie (of pulmonale hypertensie) is een vorm van hoge bloeddruk die enkel de kleine bloedsomloop (het rechterhart en de longslagaders) treft.

Pulmonaire hypertensie begint door een vernauwing van de kleine longbloedvaten (door veranderingen in de wand van deze bloedvaten), waardoor de bloeddoorstroming moeilijker wordt en de druk in de bloedvaten verhoogt. Het rechterhart zal harder moeten pompen om deze drukverhoging te overwinnen, met verzwakking van het rechterhart en later mogelijk hartfalen tot gevolg.

Als de oorzaak hiervan niet bekend is spreekt men van idiopathische pulmonaire hypertensie of primaire pulmonaire hypertensie.

Secundaire pulmonaire hypertensie komt vaker voor en is het gevolg van een onderliggende ziekte. De onderliggende ziekte die de longhypertensie veroorzaakt kan zijn:

 • (linker-)hartfalen
 • bloedklonters in de longen (pulmonaire embolie)
 • COPD
 • aandoeningen van het bindweefsel
 • aangeboren hartafwijkingen
 • sikkel cel anemie
 • levercirrose
 • AIDS
 • wonen op grote hoogte of bergbeklimmen zonder eerst te acclimatiseren
 • sommige drugs en medicijnen: cocaïne en vermageringspillen

Primare pulmonaire hypertensie komt vaker voor bij jonge mensen en schijnt ook frequenter te zijn bij vrouwen. Er zijn aanwijzingen dat de ziekte vaker voorkomt in bepaalde families, wat een erfelijke aanleg doet vermoeden.

 • Symptomen
  Pulmonaire hypertensie veroorzaakt rechterhartfalen en alle ziektetekens die daarme gepaard kunnen gaan
 • Diagnose
  De diagnose van pulmonaire hypertensie wordt gesteld met beeldvormende technieken en catheterisatie
 • Behandeling
  Pulmonaire hypertensie wordt behandeld met medicijnen die de hartfunctie ondersteunen. Ook chirurgisch ingrijpen kan aangewezen zijn.