Revalidatie na Herseninfarct

Een herseninfarct heeft onvermijdelijk hersenschade tot gevolg. De afgestorven hersencellen zijn verloren en komen niet meer terug. De functie die deze hersencellen uitvoerden moet - in de mate van het mogelijke - opnieuw aangeleerd worden aan de overblijvende hersencellen.

Het is sterk aan te raden om ze snel als mogelijk te beginnen met de revalidatie. Hoe sneller men begint na het infarct, des te groter zal de kans zijn dat de verloren mogelijkheden terugkomen.

De duur van de therapie is sterk afhankelijk van de ernst van de gevolgen en de respons op de therapie: sommigen reageren zeer goed en snel, maar meestal is dit een proces van maanden of jaren.

De revalidatie zal uiteraard sterk afhangen van de aangetaste hersendelen. Men kan specifieke therapie aanbieden voor communicatie (spreken, lezen, schrijven) of motorische vaardigheden (spierkracht, coördinatie, leren lopen met een wandelstok andere hulpmiddelen, oefeningen tegen spasticiteit,...).

Psychologische begeleiding kan nuttig zijn bij persoonlijkheidswijzigingen en tekens van depressie.

Het is erg belangrijk om te begrijpen dat revalidatie meestal een langdurig en frustrerend proces is, maar dat men steeds kan terugvallen op professionele hulp. De moed niet opgeven en volhouden is de boodschap!