Behandeling van Herseninfarct

Bij een herseninfarct is een snelle interventie letterlijk van levensbelang. De hersencellen hebben een enorme nood aan zuurstof (de hersenen staan in voor maar liefst 20% van het totale zuurstofverbruik van het lichaam) en zijn dan ook bijzonder gevoelig aan het tekort aan zuurstof dat ontstaat als er geen bloedvoorziening meer is. Hoe langer het zuurstoftekort duurt, hoe groter de kans is dat er onherstelbare schade optreedt.

Een onderbreking van de bloedstroom gedurende 10 seconden kan al leiden tot functieverlies en binnen de enkele minuten is er al onherstelbare schade aan de hersencellen.

De behandeling van een ischemisch infarct is totaal anders dan die van een hemorrhagisch infarct.

Ischemisch Herseninfarct

Acute Behandeling

Bij een ischemisch herseninfarct is de acute behandeling gericht op het herstellen van de bloeddoorstroming en het oplossen van de bloedklonter(s). Men noemt dit proces trombolyse en het bestaat uit de intraveneuze (in de aders ingespoten) toediening van trombolytica, medicijnen die de lichaamseigen afbraak van bloedklonters op gang zetten (vb. urokinase, streptokinase en r-TPA).

De beste resultaten worden behaald bij een snelle toediening van de medicatie en om effectief te zijn moeten ze binnen de 3 uren na het begin van het herseninfarct moeten toegediend.

Soms zal men de trombolytica rechtstreeks in de hersenen toedienen via een catheter.

Een trombectomie is een chirurgische procedure waarbij men de bloedklonter uit het lichaam verwijdert. Men brengt hiervoor een dunne flexibele buis of catheter in de bloedstroom (meestal via een slagader in het been) en volgt de bloedstroom door het hart tot in de hersenen. Aan het uiteinde van de catheter kan de trombus vastgegrepen worden en uit de bloedstroom worden getrokken.

Opvolgingsbehandeling

Na de acute zorg wordt gestart met medicatie die een hervallen moet voorkomen, zoals aspirine en allerlei types bloedverdunners, zoals warfarine. De nieuwere bloedverdunners zijn veiliger en hebben minder bijwerkingen dan de klassieke medicijnen.

Indien er een vernauwing is van de halsslagader of arteria carotis (ongeveer in 25% van de gevallen van herseninfarct) kan het nuttig zijn deze chirurgisch terug open te maken via een procedure die men carotis endarterectomie noemt. Bij deze ingreep worden de atherosclerotische plaques in de halsslagader verwijderd.

Angioplastie en stenting zijn andere chirurgische technieken om de arteria carotis terug te openen.

Eventueel aanwezige risicofactoren, zoals hypertensie, hoge cholesterol, roken, diabetes, zittende levensstijl en ongezond dieet, moeten ook worden aangepakt. l

Hemorrhagisch Herseninfarct

Bij een hemorrhagisch herseninfarct is de behandeling gericht op het stoppen van de bloeding en het verlagen van de druk op de hersenen. Het spreekt voor zich dat de medicijnen die men toedient aan mensen met een ischemisch infarct en erop gericht zijn bloedklonters op te lossen niet mogen gegeven worden aan patiënten met een hersenbloeding: ze zouden de bloeding nog verergeren.

Als de bloeding is gestelpt kan men indien nodig het bloed verwijderen om de druk op de hersenen te verlichten.

Soms kan men na de acute fase beslissen tot een operatie om nieuwe hersenbloedingen te voorkomen (vb. indien er sprake is van een aneurysma of andere vaatafwijkingen die aanleiding kunnen geven tot nieuwe bloedingen). Men zal dan proberen de vaatafwijkingen operatief te herstellen.