Prognose van Herseninfarct

De prognose voor een patiënt die een herseninfarct heeft meegemaakt is helaas niet erg goed.

Ongeveer 1 op 5 sterft tijdens het herseninfarct.

40% zal matig tot ernstig invalide blijven, terwijl nog eens 25% een lichte vorm van invaliditeit zal behouden. Slechts 10% zal weer volledig kunnen functioneren.

Een op vier patiënten krijgt een tweede herseninfarct binnen de 5 jaar.

Spraakstoornissen, mentale stoornissen en verlammingsverschijnselen die na een jaar revalidatie nog aanwezig zijn, zijn meestal definitief.