Symptomen van Herseninfarct

De symptomen van een herseninfarct zijn het gevolg van de schade die optreedt aan de hersencellen en zijn sterk afhankelijk van het deel van de hersenen dat aangetast is.

De zenuwuitval kan in elk deel van de hersenen optreden en zich uiten in symptomen over het hele lichaam. Een herseninfarct kan zowat alle denkbare zenuwsymptomen veroorzaken, maar vaak ziet men één of meer van de volgende verschijnselen:

Vage symptomen

 • zwakte
 • hoofdpijn
 • duizeligheid

Uitgesproken symptomen

 • verlamming van een of meer ledematen
 • aangezichtsverlamming: plots beginnen afhangen van het gezicht of de mond, vaak aan 1 kant
 • moeilijk spreken, afasie (niet meer kunnen spreken)
 • veranderingen in bewustzijn
 • veranderingen in het gedrag; plots optredend vreemd, onaangepast gedrag
 • dubbel zicht
 • blindheid
 • doofheid
 • veranderde reukzin
 • veranderde smaak
 • coördinatie stoornissen
 • plotse sterfte

Vaak komt de zenuwuitval maar aan 1 kant van het lichaam voor (blind in 1 oog, doof in 1 oor, verlammingsverschijnselen aan enkel de linker- of enkel de rechterkant,...).

Soms treedt een stil infarct op: hoewel er hersenschade kan aangetoond worden, is die onopgemerkt opgetreden.