Hart- en Vaatziekten

Symptomen van Pulmonaire Hypertensie

In een begin stadium zijn er geen symptomen, maar de ziekte verloopt progressief: met de tijd wordt ze erger.

Pulmonaire hypertensie veroorzaakt hartfalen of hartdecompensatie. De langzaam voortschrijdende symptomen zijn dan ook die van hartfalen:

  • kortademigheid: eerst bij inspanning, maar later ook in rust
  • vermoeidheid
  • duizeligheid en syncope (=plots flauwvallen)
  • drukkend gevoel en pijn op de borstkas
  • vochtophopingen: oedeem (onderhuidse vochtophoping) en ascites (vochtophoping in de buikholte)
  • cyanose (blauwe lippen en huid)
  • hartkloppingen

Longhypertensie kan ook bloedklonters en embolen veroorzaken die de longslagaders nog meer verstoppen en de ziekte zo erger maken.

Arrythmieën of hartritmestoornissen in zowel de atria als de ventrikels (zie anatomie van het hart) kunnen ontstaan als een gevolg van longhypertensie. Deze ritmestoornissen veroorzaken hartkloppingen, duizeligheid en syncope en kunnen fataal aflopen.

Longbloedingen en hemoptysis (het ophoesten van bloed) zijn een andere mogelijke en ernstige complicatie van pulmonaire hypertensie.

Naargelang de ernst van de symptomen onderscheidt met 4 stadia van pulmonaire hypertensie: van stadium I (nog geen ziektetekens), tot stadium IV (symptomen treden zelfs op bij rust).