Hart- en Vaatziekten

Behandeling van Pulmonaire Hypertensie

Pulmonaire hypertensie kan niet genezen worden, maar met de juiste medicatie kan de ziekte wel onder controle gehouden worden.

Medicatie

Gezien het grote gevaar op vorming van bloedklonters zal men vaak beginnen met het toedienen van anticoagulantie, eventueel aangevuld met plaspillen (diuretica) en zuurstof.

Met vaatverwijders (vasodilatoren) zal men trachten de druk in de kleine bloedsomloop te doen dalen. Indien de tabletten onvoldoende effect hebben kan men overschakelen op andere toedieningsvormen (intraveneus, onderhuidse injecties of inhalatie).

Chirurgie

Bij erge gevallen kan chirurgisch ingrijpen noodzakelijk zijn. Bij een atriale septostomie maakt de chirurg een opening tussen de hartkamers om zo de druk op het rechterhart te doen dalen. Deze operatie is niet zonder risico en kan ernstige complicaties veroorzaken.

Bij patiënten met bloedklonters kan men overgaan tot een operatie om de bloedvaten te ontstoppen: een pulmonale tromboendarteriectomie.

In sommige gevallen is een (hart-)longtransplantatie de enige uitweg.