Hart- en Vaatziekten

Hart- en Vaatziekten

Hart- en vaatziekten behoren tot de meest voorkomende ziektes wereldwijd. Ze zijn de belangrijkste doodsoorzaak in het Westen. Bovendien zijn chronische hart- en vaatziekten verantwoordelijk voor enorme sommen in de gezondheidsbudgetten. Het belang van deze aandoeningen kan dan ook nauwelijks overschat worden.

Op deze website trachten wij de belangrijkste hart- en vaatziektes in eenvoudige bewoordingen te behandelen. Wetenschappelijke termen worden zoveel mogelijk vermeden of geduid.

Deze publicatie is geenszins bedoeld als wetenschappelijk naslagwerk, voor zelfdiagnose of -behandeling of als vervangmiddel voor een arts. Consulteer bij twijfel of vragen altijd een arts.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Home: Hart- en Vaatziekten, informatie over ziektes van het hart en de bloedvaten
  • Anatomie: Anatomie van het hart en het bloedvaten systeem
  • Functie: De functie van het hart-vaatstelsel is de circulatie op gang houden
 • Risicofactoren: Hypertensie, hypercholesterolemie, roken, alcoholisme en diabetes zijn belangrijke risicofactoren
  • Bloeddruk: Hoge bloeddruk is ťťn van de meest voorkomende aandoeningen wereldwijd
  • Cholesterol: Te hoog cholesterol gehalte in het bloed
   • Soorten: De verschillende soorten cholesterolmolecules in het bloed
   • Hypercholesterolemie: Te hoge cholesterol gehaltes kunnen ernstige problemen geven
   • Risicofactoren: Risicofactoren voor het ontwikkelen van hoge cholesterol
   • Dieet: Het dieet heeft een grote invloed op het cholesterolgehalte
   • Behandeling: Medicatie tegen hypercholesterolemie
   • Niacine: Het effect van niacine op de cholesterol
  • Diabetes: Diabetes is een zeer belangrijke cardiovasculaire risicofactor
  • Obesitas: Zwaarlijvigheid is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen
  • Roken: Roken is een belangrijke risicofactor voor cardiovasculaire aandoeningen
  • Metabool Syndroom: De term Metabool Syndroom verwijst naar het gelijktijdig voorkomen van verschillende cardiovasculaire risicofactoren. Het verhoogt het risico op hart- en vaatziektes in sterke mate
  • Bereken uw Risico: Bereken uw risico op het krijgen van een probleem aan de coronairen van het hart
 • Aderverkalking: Aderverkalking, atherosclerose of atheromatose
  • Symptomen: De gevolgen van aderverkalking zijn pas merkbaar na lange tijd, maar kunnen zeer ernstig zijn
  • Hartinfarct: Een hartinfarct wordt veroorzaakt door een verhinderde doorbloeding van de hartspier tgv atherosclerose
  • Beroerte: Een beroerte of herseninfarct is het optreden van hersenschade door een plots afsluiten van de bloedtoevoer
  • Etalagabenen: Etalagebenen ontstaan door een afsluiting van de bloedtoevoer naar de benen
  • Diagnose: Aderverkalking wordt soms tijdens een routine onderzoek vastgesteld, extra onderzoeken kunnen uitsluitsel brengen
  • Behandeling: Aderverkalking wordt behandeld met een combinatie van levensstijl aanpassingen, medicatie en/of chirurgie
 • Hartfalen: InsufficiŽntie van het hart of hartfalen - hart dat niet voldoende meer functioneert
  • Oorzaken: Hoge bloeddruk, hartinfarct, slaapapneu, alcoholisme en diabetes zijn allemaal risicofactoren voor het ontwikkelen van hartfalen
  • Symptomen: Ziektetekens en verwikkelingen die gelinkt zijn aan hartfalen
  • Complicaties: Hartaanval, stroke, leverbeschadiging, hartklepproblemen en nierproblemen zijn allemaal complicaties van hartfalen
  • Diagnose: Diagnose van hartinsuffciŽntie - testen en onderzoeken
  • Behandeling: Behandelingen en medicatie bij hartfalen
 • Hartritmestoornissen: ArritmieŽn - onregelmatige hartslag
  • Oorzaken: Oorzaken van arritmieŽn
  • Risicofactoren: Deze factoren verhogen de kans op het krijgen van ritmestoornissen
  • Types: De verschillende soorten hartarritmieŽn
  • Symptomen: Ziektetekens gepaard met ritmestoornissen
  • Complicaties: Ritmestoornissen kunnen leiden tot hartfalen en beroerte
  • Artsenbezoek: Artsenbezoek voorbereiden
  • Diagnose: Het stellen van een diagnose ritmestoornissen
  • Behandeling: Medicatie en chirurgie tegen ritmestoornissen
  • Hartkloppingen: Hartkloppingen zijn het gevoel van snelle, harde hartslagen of een fladderend gevoel in de borstkas. Meestal zijn ze onschuldig, maar hartkloppingen kunnen ook gevaarlijk zijn
 • Klepaandoeningen: Ziekten van de hartkleppen zijn onder te delen in vernauwingen en lekken
  • Mitralis Stenose: Vernauwing van de mitralis klep kan leiden tot hartfalen
  • Mitralis InsufficiŽntie: Een lekkende mitralisklep kan leiden tot longoedeem en pulmonaire hypertensie
  • Aortaklep Stenose: Aortastenose leidt tot linkerverntrikel hypertrofie een hartfalen, soms komt acute sterfte voor
  • Aortaklep InsufficiŽntie: Als de aortaklep onvoldoende kan afsluiten lekt er bloed terug van de aorta naar de linker ventrikel
  • Tricuspidalisklep Stenose: Vernauwing van de tricuspidalis klep wordt veroorzaakt door streptococcus infectie. Vaak moet de stenose niet behandeld worden
  • Tricuspidalis InsufficiŽntie: Terugvloei van bloed van rechter ventrikel naar rechter atrium door een slecht sluitende tricuspidalis klep
  • Pulmonalisklep Stenose: Pulmonalis klep stenose kan leiden tot endocarditis, hartfalen en arrythmie
  • Pulmonalisklep InsufficiŽntie: Pulmonalisklep insufficiŽntie leidt tot terugvloei van het bloed uit de longen naar het hart en kan een gevolg zijn van pulmonaire hypertensie
 • Aneurysma: Een aneurysma is een uitstulping van de wand van een bloedvat. Een scheuring kan zeer erge gevolgen hebben
 • Pulmonaire Hypertensie: Hoge bloeddruk in de kleine bloedsomloop is een ziekte die ernstige gevolgen kan hebben.
  • Symptomen: Pulmonaire hypertensie veroorzaakt rechterhartfalen en alle ziektetekens die daarme gepaard kunnen gaan
  • Diagnose: De diagnose van pulmonaire hypertensie wordt gesteld met beeldvormende technieken en catheterisatie
  • Behandeling: Pulmonaire hypertensie wordt behandeld met medicijnen die de hartfunctie ondersteunen. Ook chirurgisch ingrijpen kan aangewezen zijn.